Tasa-arvoasiantuntija, järjestöammattilainen, tohtorikoulutettava (HY) ja yhteiskuntatieteiden maisteri (JY)


Perhe: 9-vuotias kolmasluokkalainen Eino
Osoite: Liisankatu 14 B 32, 00170 Helsinki

Koulutus

Tohtorikoulutettava, humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 1.1.2014-
Pääaine sukupuolentutkimus, suoritettava tutkinto filosofian tohtori 

Väitöskirjan työnimenä Suomalainen ammattiyhdistysliike sukupuolittuneena organisaationa. Lisätiedot väitöskirjan teemasta Linkedin -profiilista.

Yhteiskuntatieteiden maisteri, Jyväskylän yliopisto 25.3.2013
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma, sivuaineet yhteiskuntapolitiikkaja journalistiikka.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, Jyväskylän yliopisto, 16.5.2005 
Pääaine valtio-oppi, sivuaineet naistutkimus, sosiologia  ja historia.

Ylioppilastutkinto, Haapaveden lukio, 2001

Erityisosaaminen

  • Vahva osaaminen tasa-arvokysymyksistä ja tasa-arvopolitiikasta sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta ja sukupuolivaikutusten arvioinnista
  • Järjestöjen operatiivisen toiminnan johtaminen sekä henkilöstöjohtaminen
  • Järjestöjen kehittämistyö
  • Viestintä ja tiedotus sekä viestintä ja markkinointi sosiaalisessa mediassa
  • Projektien johtaminen ja koordinointi
  • Vahva esiintymis- ja kouluttamisosaaminen
  • Edunvalvonta, verkostoitumistaidot ja sidosryhmäyhteistyö

Työkokemus

Työskentelen tällä hetkellä kehittämispäällikkönä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksessa
Lisäksi toimin tasa-arvokonsulttina oman toiminimeni kautta. 

Olen monipuolisen osaamisen ja kokemuksen omaava ammattilainen, jolla on vahva kokemus etenkin järjestöistä. Yhteiskuntatieteilijänä olen monialainen generalisti ja minulla on vahvaa osaamista useista yhteiskunnan ja politiikan ilmiöistä. Tärkeimmät vahvuuteni ovat kyky oppia nopeasti uutta ja omaksua tietoa työni pohjaksi sekä toimia nopeasti muuttuvassa työympäristössä. 


Aiempi työkokemus:

Pääsihteeri, Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) ry (11/2017-11/2018)

Projektipäällikkö, Jalkautuva naistyö - Naisen hyvinvoinnin vahvistaminen väkivaltaa ennaltaehkäisevänä tekijänä -hanke (04/2015-11/2017)

Hankeasiantuntija, sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) -kehittämisohjelma, työ- ja elinkeinoministeriö 01-12/2014

Tasa-arvokoordinaattori, Petra - nuoret kouluun ja työhön ESR-projekti, Vantaan kaupunki 02-10/2013
         
Opiskelija-asiamies, Akava ry, 01/2011-12/2012

Kenttäasiamies, Akava ry, 03-12/2010

Järjestösihteeri, Suomen Keskustanaiset ry, 04-06/2009

Kotimaan avustaja, europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki, 02-04/2009

Projektisihteeri, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, 11/2007-05/2008

Korkeakouluharjoittelija, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, sosiaali- ja terveysministeriö, 04-06/2006

Vuorovastaava (myyntipäällikön sijainen) ja puhelinmyyntineuvottelija, MediaPex Oy, 02/2002-08/2004

Näiden tehtävien lisäksi olen toiminut mansikanpoimijana, siivoojana, iltapäivätoiminnan ohjaajana sekä puhelinhaastattelijana.

Luottamustoimet

Tällä hetkellä olen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kauden 2016-2019 varajäsen ja neuvottelukunnan Sukupuoli, talous ja valta -jaoston varsinainen jäsen. Lisäksi toimin Naisten Linja Suomessa ry:n hallituksen jäsenenä ja talousvastaavana sekä WoMan ry:n hallituksen jäsenenä 

Olen toiminut Helsingin käräjäoikeudessa lautamiehenä vuodesta 2015 lähtien. Istuntoja  minulla on noin kerran kuussa ja pääasiallisesti olen ollut mukana tuomitsemassa seksuaalirikoksia. 


Menneet luottamustoimet:

Keskustan Helsingin piirin hallituksen jäsen (useita vuosia, esim. vpj 2012)
Keskustan työelämätoimijoiden verkosto
Keskustan puoluevaltuusto, jäsen, 2012-2013
Keskustan puoluehallitus, varajäsen, 2012
Kerttu-verkosto, hallituksen jäsen, 2011
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Suomenlinnan yhdistys, puheenjohtaja 2012-2013
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Suomenlinnan yhdistys, hallituksen jäsen 2010-2013
Keskustanuorten perhepoliittinen työryhmä, 2009-2010 
Tasa-arvon Akatemia, Suomen Keskustanaiset ry, ohjausryhmän jäsen, 2009
Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA, työjaoston jäsen, 2009 
Akava Keski-Suomi, työvaliokunnan ja työelämätyöryhmän jäsen, 2007-2009
Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liitto SVOL ry , hallituksen varapuheenjohtaja, 2007 
Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liitto SVOL ry, hallituksen varajäsen, 2006 
SVOL-Jyväskylä ry, hallituksen puheenjohtaja 2007
SVOL-Jyväskylä ry, hallituksen varapuheenjohtaja 2006
SVOL-Jyväskylä ry, hallituksen sihteeri
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäsen 2005-2008
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston varajäsen 2005-2007
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalintalautakunnan opiskelijajäsen 2005-2007
Jyväskylän yliopiston tasa-arvotoimikunnan varajäsen 2005-2007 
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunnan tutkintouudistuksen jatkotutkintotyöryhmän ainejärjestön edustaja 2004-2005 

Kielitaito

Suomi - äidinkieli / englanti - kiitettävä / ruotsi - tyydyttävä / saksa ja venäjä - alkeet

IT-taidot

MS-office, kotisivujen päivittäminen, verkkosivujen ja -palvelujen  kehittäminen, sosiaalinen media, yleisimmät sähköpostiohjelmat, julkiset hankinnat HILMA -sivusto.  

Julkaisut

Nuorisotakuu osana suomalaista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikkaa. Teoksessa Gretschel Anu, Paakkunainen Kari, Souto Anne-Mari & Suurpää Leena (toim.): Nuorisotakuun arki ja politiikka. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 150, verkkojulkaisuja 76, Helsinki 2014. 
 
Miestyön historia 1988-2006. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan monisteita 7(2006). Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2006. (Julkaistu myön englanniksi)